สพม.ปจนย ร่วมกับ สธ.กิจกรรมรณรงค์ ก้าวท้าใจ Season 3 จังหวัดปราจีน