สพม.ปจนย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโดมเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 28 มกราค

Read more

สพม.ปจนย เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันพฤหัสบดีที่ 26 มก

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566

Read more

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม

วันอังคารที่ 24 มกรา

Read more

สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

วันอังคารที่ 24 มกรา

Read more