ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยรองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับมอบนโยบายเร่งด่วนจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม สพม.ปจนย