กลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมหารือ แนวทางการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางในการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน ของกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย และเจ้าหน้าที่ สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมหน้าห้อง ผอ.สพม.ปจนย