กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 21

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก นำโดย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วฐ.2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว 21/2560 โดยคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ใน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทำการประเมิน ในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่งครู (5 ปีการศึกษา) เพื่อให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพ ตามวิทยฐานะที่ขอ ของข้าราชการครูฯ นางประยงค์ อาจปาสา ณ ห้องประชุมผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี