ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 6 เดือน

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายชิราวุฒิ สองสี และนายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี (6 เดือน) โดยมี นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นายอัมพล หันทะยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 คณะกรรมการ และเลขานุการ คณะติดตามเป็นผู้ประเมินฯ ในครั้งนี้ โดย มี ผอ.สพท รองผอ.สพท ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมให้กำลังใจและร่วมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมสมาณฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1