ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะ 1 ปี ของนายนิรันดร์ กิจวิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา” โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรบำรุง นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1pBHbwE6i0w9_IcUD8QqsqvBfChHZ4OyB?usp=sharing