ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การแข่งขัน ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมฯ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 ในการนี้มีนักเรียน คณะครู เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปี 2564 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก