ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

งานฌาปนกิจ นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ ศน.สพม.ปจนย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานงานฌาปนกิจ นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.ปจนย โดยมี รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพม.ปจนย ร่วมงานฯ ณ วัดอุดมวิทยาราม (วัดโรงเกวียน) จังหวัดปราจีนบุรี