ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

“ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.ปจนย” เข้าร่วมประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือสู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร