ประชุมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในการขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอน

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในการขอเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และรับโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก