ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก ผ่านระบบทางไกล (video conference) โดยมี นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเรวัตร งะบุรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ คณะครูโรงเรียนองครักษ์ และเจ้าหน้าที่ สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมฯ