ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งด้านความสงบเรียบร้อย พร้อมป้องกันปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษา ณ หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี