ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดนครนายก( อิงฐานสมรรถนะ)

ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดนครนายก( อิงฐานสมรรถนะ) เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางสาวณิชาภา ปรือทอง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการคณะทำงานจิตอาสา การปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดนครนายก ( อิงฐานสมรรถนะ ) ณ ห้องประชุมจันทร์ธารา โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1-a-b_WniUuoz_Fj5IAxK56iU2liLU5jg?usp=sharing