กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมทางไกลรับมอบนโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก ประชุมทางไกลผ่านระบบ (video conference) เพื่อรับมอบนโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหน้าห้อง ผอ.สพม.ปจนย