ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยมี ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งประธาน ได้แจ้งข้อราชการสำคัญแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ และได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นายสำราญ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.ปจนย ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม