ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนภารกิจ สพม.ปจนย

ประชุมสร้างความรู้ และความเข้าใจฯ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ และความเข้าใจในภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสามารถดำเนินการได้ตามภารกิจที่กำหนด และรองรับการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ บุคลากรในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร