ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมหารือแผนปฏิบัติในการดำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียน

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมหารือแผนปฏิบัติในการดำเนินการทดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมทั้งนำเสนอแผนและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี