ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมฯโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางมัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง” ภาคกลาง พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี