ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก นำโดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล เพื่อรับมอบนโยบายสำคัญ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปราจีนบุรี นครนายก