ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ประสิทธิภาพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง โดยมี ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้