ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก