ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

พิธีเปิดป้าย สพม.ปจนย และสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 6 เมษายน 25564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ มาสแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก