ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน (กรณีปกติ) ประจำปี 2565

Scan0001-2-19_merged
1641364524x1836146006_1