ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

รอง.ผอ. สพม.ปจนย ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มนโยบายและแผน