กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

รับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย และนายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษานิเทศก์ เข้ารับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากท่าน ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุม มรกต วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี