ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

รับมอบวีดีทัศน์ สพม.ปจนย

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย รับมอบวีดีทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จาก นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการ-โรงเรียนองครักษ์ คณะครูโรงเรียนองครักษ์ และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ซึ่งในการนี้ สพม.ปจนย ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนองครักษ์ ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการจัดทำวีดีทัศน์ในครั้งนี้