ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก

ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดหอพระประจำโรงเรียนและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ครบรอบ 60 ปี “โดมเพื่อน้อง” โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1pCpXFkIiMjVHEdqRukrFWXSZAv-YMHda?usp=sharing