กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน

มื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายก นำโดย นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายวาสนา คำพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี