ศึกษาดูงาน OBEC AWARDS สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร

เมื่อวันที่ 16 -17 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้านสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) โดยมี ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพม.ปจนย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้