ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา และโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ของนายณัฐปภัสร์ ชัยวัฒนโชติ นางสาวนราทิพย์ เจนสัญญายุทธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา และนายบัญชา ฤทธิ์มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรบำรุง นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา และโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1wLoCzVAts87wND6IeGNdXuxxio169Qlg?usp=sharing