ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอเนกสัมพันธ์ และ อาคาร 95 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม