ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ในกรณีนำนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (KM) และแนวทางการปฏิบัติ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์