ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดำเนินการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี