ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ดำเนินการประชุมตัดสินผลงานการประกวด “Tik Tok สื่อสร้างสรรค์ เทิดพระคุณครู”

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมตัดสินผลงานการประกวด “Tik Tok สื่อสร้างสรรค์ เทิดพระคุณครู” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก