ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร) จังหวัดปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวกุลนิษฐ์ ศิริพันธ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร) จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมเพ็ญนภาทรัพย์เจริญ ชั้น 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี