ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 3 มี.ค. 2566 เวลา 08.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายนายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยนางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายบุญนำ โตสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี และโรงเรียนสายมิตรศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี