ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

สพม.ปจนย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนศรีมโหสถ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา โรงเรียนชิตใจชื่น และโรงเรียนปราจิณ-ราษฎรอำรุง 2 “อดุลศาสนกิจศึกษา”

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1UIKDTaDZXDSP9g4OQfBUKUX4S89yl0A6?usp=sharing