สพม.ปจนย ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ว2114 ลว.16 มิ.ย.2566 (ย้าย ผบ.-แจ้ง สพป-สพม.)