ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 4 ภูมิภาค

ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 4 ภูมิภาค วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 4 ภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Application

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/12NCwoUOnw3x-nEe9eg7FFFOpuKL48t2A?usp=sharing