ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่มบริหารงานรวมพลังสร้างสรรค์งาน

ประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่มบริหารงานรวมพลังสร้างสรรค์งาน สพม.ปจนย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่มบริหารงานรวมพลังสร้างสรรค์งาน สพม.ปจนย. โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ที่อยู่ภายใต้การควบคุม ดูแล กำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2)กลุ่มบริหารงานบุคคล 3)กลุ่มนโยบายและแผน 4)กลุ่มส่งสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมฯเป็นการกำหนดกรอบทิศทางนโยบายในการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1dFqvYKAh0Ufj_Y6dKIzoQeV-rE_xVST0?usp=sharing