ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมผู้บริหารในสังกัดสหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมผู้บริหารในสังกัดสหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก