ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยมีหัวหน้าสนามสอบ คณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 9 สนามสอบ กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566