สพม.ปจนย รับย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

สพม.ปจนย รับย้าย 38 ค. (2) ปฏิบัติการ-ชำนาญการ