ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ฯ

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางมนัณญา กองศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก