กลุ่มนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายก

สพม.ปจนย ร่วมกับ ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย ร่วมกับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 และคณะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อกำกับ ติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพม.ปจนย ร่วมลงพื้นที่ฯ ณ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา จ.นครนายก