สพม.ปจนย

กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติฯ


วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผอ.สพม.ปจนย นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พบปะพูดคุย พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพม.ปจนย