สพม.ปจนย ร่วมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระฯ

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย นางธัญชนก ก้อนเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พบปะพูดคุย พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ทราบ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพม.ปจนย