ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์)

คัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีผลงานดีเด่น เข้ารับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้ดำเนินการ ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1KLQhvZz_9xiDA7JwXNSoqfWIVs7LiF8i?usp=sharing