ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยนายสุเทพ ธีรัชสกุล นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก (7 สนามสอบ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยมีหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการประจำสนามสอบ ละ 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1aAscBdEpXnrIYPQYgQSjf3zxKfinDqsz?usp=sharing